Skripty pro vizualizaci (ve spolupráci s cpxfiddle) a jednoduchou úpravu dat

Maskování komplexního souboru souborem reálným (se zadáním prahu, maskované hodnoty jsou nulové) (source, bin)

Maskování reálného souboru souborem reálným (se zadáním prahu, maskované hodnoty jsou nulové) (source, bin)

Konverze reálného souboru (amplitudy) na soubor komplexní (s nulovou imaginární složkou) (source, bin)

Násobení dvou reálných souborů (po prvcích) (source, bin)

Slepení dvou reálných souborů v jeden komplexní (jeden soubor reprezentuje amplitudu, druhý fázi - po prvcích) (source, bin)

Vynechání nulových hodnot z reálného souboru (výsledný soubor je menší) (source, bin)

Tvorba komplexního souboru z reálného souboru (fáze) (s jednotkovou amplitudou) (source, bin)

Převod tří binárních souborů na jeden v ASCII (pro import geokódovaných hodnot do GIS) (source, bin)


Aktualizace 1. 01. 2011, ivca@insar.cz