Diplomové práce k radarové interferometrii

Navržená témata a pokyny k nim

Odevzdané diplomové práce


(uveřejněno se souhlasem autora)

Lazecký: Monitoring of Terrain Relief Changes using Synthetic Aperture Radar Interferometry [PDF, 41 MB] (srpen 2011)

Rezková: Oprava orbitálních chyb s pomocí georeferencování intenzitních radarových snímků [PDF, 2.0 MB] (leden 2010)

Györi: Porovnanie roznych metód radiometrickej kalibrácie radarového obrazu [PDF, 4.7 MB] (bakalářská práce, červen 2009)

Steiner: Odhad vlivu topografie na atmosférické zpoždění radarových signálů metodou radarové interferometrie [PDF, 8,4 MB](červen 2008)

Vobecký: Převod interferometrických obrazových dat do GIS [PDF, 4,0 MB] (bakalářská práce, červen 2008)

Knechtlová: Porovnání DEM vypočtených z různých tandem párů [PDF, 6,2 MB] (červen 2007)

Koutecký: Výběr bodových objektů pro jejich využití jako bodové odražeče [PDF, 1,4 MB] (červen 2007)

Girmala: Metódy posúdenia kvality interferogramu [PDF, 26 MB] (červen 2006)

Capaliniová: Filtrace interferometrických dat [DOC, 14 MB] (červen 2006)

Chuwa: Vyhodnocení chyb v začátku měření radarových dat pro interferometrii [PDF, 30 MB] (červen 2006)

Michovský: Vyhodnocení území podezřelých z poklesů určených metodou interferometrie[DOC, 11 MB] (leden 2006)
(příloha 1 [DOC, 21 MB], tabulka - geologie [DOC, 75 kB], tabulka - poddolování [DOC, 106 kB], tabulka - přehled [DOC, 73 kB], vývojový diagram [DOC, 43 kB])

Čapková: Satellite orbit errors and their influence on interferograms [PDF, 2,1 MB] (červen 2005)


Aktualizace 6. 02. 2021, ivca@insar.cz